Reference a restaurátorské projekty

Účast na restaurátorských projektech s jinými restaurátory, samostatné projekty v letech 1994 - 2022.

Pro seznam restaurátorských projektů v jednotlivých letech klikněte na rok.

Fotografie referencí od roku 2010 naleznete i na facebooku.

Reference investorů

Restaurátorské projekty

 • 2022
  • Výroba klínových forem barokních soch a váz zhotovení kopií - výdusků, zámecké zahrady zámku Bezno
  • Restaurátorský průzkum barevnosti omítek kaple P. Marie v Horní Rovni, na pozemkové parcele č. 390, katastrální území Horní Roveň
  • Restaurování kamenné dlažby v lodi, kamenných zárubní vnitřních dveří , kamenného schodiště na severní emporu, pískovcových sloupů v hl. lodi kostela sv. Mikuláše v Horní Sloupnici u Litomyšle /Inreco/
  • Restaurátorský záměr - Rozpočet. Hořice v Podkrkonoší, ul. Jungmannova, Západní fasáda, průčelí kostela Narození Panny Marie, západní průčelí. Restaurování pískovcových prvků /Inreco/
  • Restaurování kamenného kříže s ukřižovaným Kristem 1879. Hrochův Týnec
  • Restaurátorský průzkum pískovcových prvků (sokl hlavní lodi a presbytáře, portál jižní předsíně kostela svaté Voršily, Klicperovo náměstí, Chlumec nad Cidlinou /Inreco/
  • Restaurování pískovcové sochy Justitia a Caritas, pískovcové vázy. Obnova prejzové krytiny + reprofilace štukových říms. Stará radnice, Chrudim
  • Restaurování pískovcového portálu (havarijní stav), kostel sv. Kateřiny, Chrudim
  • Kostel Nanebevzetí Panny Marie, Lokální restaurátorské opravy: spára hlavního schodiště (západní fasáda), patka jižní fiály + navazující schodiště)
  • Obnova fasády (sgrafito, štukové reliéfy, pískovcové vázy (havarijní stav), pískovcový sokl. Regionální muzeum, Chrudim
  • Restaurování sochy sv. Jana Nepomuckého ze souboru barokních - klasicistních, pískovcových soch na pískovcovém parapetu Široké ulice, Chrudim
  • Restaurování terakotového okenního ostění, Břetislavova 65, Chrudim
  • Restaurování pomníku JUDr. Františka Wágnera, lokalizace: Hřbitov sv. Kříže, Chrudim
  • Renesanční profilované kamenné ostění s kovanou provlékanou renesanční mříží ostění, západní fasáda zámku, Kolín
  • Revitalizace areálu Gymnázia Kolín – 2. etapa – obnova parteru, cihlový plot
  • Restaurování omítek interiéru (presbytář, zákristie) kostela sv. Václava v Lažanech
  • Fasáda městského domu U Jonáše, Pernštýnské náměstí č.p. 50, Pardubice
  • Restaurování historické fasády – sgrafito. Radnice čp.1, Pernštýnské náměstí, Pardubice
  • Restaurování kamenných prvků (žulový sokl, sloupy) na fasádách budovy „B“ krajského úřadu v Pardubicích na náměstí Republiky čp. 12
  • Průzkum barevnosti fasády - průčelí domu č. p.74, Pernštýnské náměstí, Zelenobranská Pardubice
  • Stratigrafický průzkum barevnosti omítek, Světlá nad Sázavou rekonstrukce výpravní budovy
  • Restaurátorský průzkum pískovcových prvků a barevnosti fasády budovy farního úřadu ve Skutči
 • 2021
  • Restaurování kamenný pomník ukřižovaného Krista s reliéfem Panny Marie, Bylany
  • Restaurování omítek hlavní lodi kostela sv. Václava v Lažanech
  • Restaurátorování žulových prvků na fasádách budovy „B“ krajského úřadu v Pardubicích na náměstí Republiky čp. 12
  • Restaurátorování, kamenných prvků vstupní portál, okenní ostění, oblouk průjezdu, Stará radnice Chrudim
  • Restaurátorování sochy Jana Nepomuckého, Janderov u řeky, Chrudim
  • Restaurátorování sochy sv. Jana Nepomuckého, Masarykovo náměstí, Lázně Bohdaneč
  • NKP kostel sv. Bartoloměje, Kočí. Restaurování pískovcových pilířů mostu
  • Kamenný kříž zasvěcený sv. Janu Nepomuckému v Načešicích
  • Restaurování kamenné fasády kostela sv. Jakuba Většího v Poličce (2018-2021)
  • Restaurátorský záměr - Rozpočet. HUSŮV SBOR, Dykova 1, Praha 10. Restaurování kamenných prvků
  • Restaurování kamenného pilíře a pilastru. Národohospodářský ústav Av ČR, Praha
  • Restaurování kamenného okna s vitráží kostela sv. Barbory, Rynoltice
 • 2020
  • Restaurování pískovcových oken s vitráží, Kostel sv.Michala, Dolní Újezd
  • Restaurování pískovcového okna s vitráží, Kostel nejsvětější Trojice, Sezemice
  • Restaurování na pískovcovém ostění oken č.20 a 21 v kostele sv. Kříže v Poděbradech
  • Restaurování pískovcových oken s vitráží, Kamenný dům, Kutná Hora
  • Restaurování štukového letopočtu na bráně do zámecké zahrady, Chrast
  • Restaurování kamenného kříže, Ul.Podfortenská, Chrudim
  • Restaurování pomníku Viktorína Kornela ze Všehrd, Chrudim
  • Restaurování pískovcových okenních ostění hodinové věže a ve štítu budovy radnice, Lanškroun
  • Restaurování renesančních omítek věže kostela sv. Václava, Lažany
  • Restaurování pískovcového pomníku a litinového kříže, obec Voleč
  • Průčelí fasády domu č. p. 65, Pernštýnské náměstí, Pardubice
  • Průzkum barevnosti fasády - historických omítek, Larischova vila, Pardubice
  • Restaurování fasády domu č.p. 75, Zelenobranská ulice, Pardubice
  • Restaurování žulových prvků na fasádách budovy krajského úřadu , Náměstí Republiky čp. 12,  Pardubice
  • Restaurování kamenné fasády kostela sv. Jakuba Většího v Poličce (IV. etapa)
  • Restaurování vnějších omítek kaple svatého Jana Nepomuckého se sochou svatého Antonína Paduánského, rozcestí u čp. 107, Předhradí
  • Restaurování štukové výzdoby na fasádě Langerovy vily, Svitavy
 • 2019
  • Restaurování pískovcové sochy sv. Jana Nepomuckého v Běstvině
  • Restaurování kamenné sochy sv. Jan Nepomucký, Rohovládová Bělá
  • Restaurování kamenného sousoší „anděl“, Rohovládová Bělá
  • Restaurování pískovcového pomníku Kristus Rohovládová Bělá
  • Restaurování kamenného pomníku u kostela, Rohovládová Bělá
  • Restaurátorský průzkum a záměr. Kamenné prvky kostela Nanebevzetí Panny Marie, Grunta restaurátorský průzkum
  • Restaurování kamenného soklu s kovovým křížem, hřbitov u kostela Zvěstování P.Marie, Heřmanův Městec
  • Tesaný sokl a váza s draperií, hřbitov u kostela Zvěstování P.Marie, Heřmanův Městec
  • Socha - truchlící postava ženy s vázou, hřbitov, Heřmanův Městec
  • Pomník Františka Veselého, hřbitov u kostela Zvěstování P.Marie, Heřmanův Městec
  • Restaurování obnova pískovcových parapetů tzv.balustrády, Chrudim
  • Restaurování kamenných prvků a omítek, Pardubská fortna (Fortenská 43/I), Chrudim
  • Čištění syntetických barev z pískovcových kvádrů a opukového zdiva městského opevnění, Chrudim
  • Restaurování Popperova hrobka, Chrudim restaurátorská zpráva
  • Restaurování nájezdové rampy a schodů u hlavního vchodu a zadního dvouramenného schodiště. Chrudimská Beseda 85, Resselovo nám.77, Chrudim restaurátorská zpráva
  • Doplňující restaurátorský průzkum a záměr - Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi restaurátorský průzkum
  • Kamenný pomník ukřižovaného Krista, lokalizace: Vlčnov, u křižovatky
  • Restaurátorské práce nadstřešních částí budovy radnice čp.1 na Pernštýnském náměstí v Pardubicích
  • Restaurování pískovcových bran , okenní šambrány a portálu, Přihrádek čp. 6-8., Pardubice restaurátorská zpráva
  • Restaurátorský průzkum a záměr, Mariánský sloup, Poděbrady restaurátorský průzkum
  • Restaurování pískovcového okna, 14. Kostel Povýšení sv. Kříže. Poděbrady
  • Rekonstrukce pískovcového pomníku Legionářů v Podhořanech
  • Kamenná fasáda kostela sv. Jakuba Většího v Poličce (III. etapa)
  • Restaurování štukové výzdoby na fasádě Langerovy vily, Svitavy
 • 2018
  • MÍČOVNA, PRAŽSKÝ HRAD Restaurování kamenných prvků severní strany fasády Míčovny v Královské zahradě Pražského hradu (T.Rafl, J.Rafl, Z. Šmahel)
  • POMNÍK JANA NEPOMUKA ŠTĚPÁNKA, OLŠANY, PRAHA, Restaurování vápencového pomníku J.N. Štěpánka chrudimského rodáka, hr.místo 002,6, 59, (Z. Šmahel)
  • ŠEBKŮV PALÁC, č .p . 936/7 – PRAHA Restaurátorský záměr, Průzkum barevnosti vnitřních omítek-stratigrafie (Z. Šmahel)
  • KAPLE SV.JANA NEPOMUCKÉHO, BĚSTVINA Restaurování interiéru kaple (omítky, kamenná dlažba a sokl pod sochou). (Z. Šmahel)
  • STÁTNÍ ZÁMEK HRÁDEK U NECHANIC Stratigrafický průzkum barevných vrstev a omítek – hospodářská budova - jízdárna č.p. 40, (Ing. arch. T. Šantavý, Z. Šmahel)
  • POMNÍK TĚCH, KTEŘÍ SE NEDOŽILI OSVOBOZENÍ, HROCHŮV TÝNEC Restaurování pískovcového pomníku. (Z. Šmahel)
  • VÁZA NA BRÁNĚ ZÁMKU, HROCHŮV TÝNEC Restaurování secesní terasové vázy na bráně zámku v Hrochově Týnci. (Z. Šmahel)
  • KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, CHRUDIM Doplňující restaurátorský průzkum a záměr. Západní průčelí kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi. (Inreco , Z. Šmahel)
  • MĚSTSKÝ ZNAK, ŠTĚPÁNKOVA 142, CHRUDIM Restaurování štukového znaku – orlice. (Z. Šmahel)
  • FARA, CHRUDIM Restaurování kamenného soklu. Arciděkanství Chrudim, Školní náměstí 56. (Z. Šmahel)
  • KLÁŠTERNÍ ZAHRADY , CHRUDIM odstranění následků vandalismu v Klášterních zahradách. Čištění syntetických barevných nápisů na omítkách zdiva klášterních zahrad. (Z. Šmahel)
  • KAMENNÝ KŘÍŽEK, TOPOL Restaurování smírčího kříže parcelní číslo: 91/14 v k.ú Topol, okr. Chrudim
  • MUBASO, CHRUDIM Restaurování opukové dlažby hl. lodi kostela sv. Josefa, bývalého kapucínského kláštera v Chrudimi
  • PORTÁL ZUŠ, CHRUDIM Restaurování secesního štukového portálu budovy Základní Umělecké Školy v Chrudimi
  • KAMENNÉ NIKY, RADNICE, CHRUDIM Oprava kamenných nik vestibulu č.p.77, Resselovo náměstí, Chrudim
  • PORTÁL, FILIŠTÍNSKÁ 27, CHRUDIM Restaurování portálul sborového domu církve bratrské ve Filištínské ul. čp. 27.Chrudim
  • POMNÍK OBĚTEM I.SVĚTOVÉ VÁLKY, VLČNOV Restaurování pískovcového památníku obětem I. světové války, Vlčnov, parc. č. 251/1, poloha: na návsi, vpravo od rybníka
  • KAPLE SV. JOSEFA, VESTEC Restaurování interiéru barokní kaple ve Vestci
  • ECCE HOMO, KOCLÍŘOV Restaurování pískovcové sochy Ecce homo s reliéfem Panny Marie Bolestné na podstavci v obci Koclířov
  • POMNÍK ČESKÝCH VELIKÁNŮ, JEZBOŘICE Restaurování pomníku T.G.Masaryka, K.H.Borovského, J,A.Komenského, J.Husa
  • PIARISTICKÝ KLÁŠTER, KOSMONOSY Stratigrafický průzkum barevných vrstev a omítek - klenby a stěny v přízemí kvadratury bývalého kláštera Piaristů – PN Kosmonosy
  • STÁTNÍ HRAD, KUNĚTICKÁ HORA Stratigrafický průzkum omítek a barevných vrstev interiéru - státní hrad Kunětická Hora
  • STÁTNÍ HRAD, KUNĚTICKÁ HORA Restaurátorský průzkum severní linie nádvoří a šesté brány, prostoru dřevěné vestavby navazující na šestou bránu a severní linii nádvoří hradu Kunětická hora. (V.Šantavý, Z. Šmahel)
  • KOSTEL PANNY MARIE, KUTNÁ HORA Restaurování pískovcových oken kostela Panny Marie Matky Boží v Kutné Hoře na Náměti. (J.Skuhravý, z. Šmahel)
  • MĚŠŤANSKÝ DŮM ZVANÝ PIANO, LANŠKROUN Restaurování pískovcových krakorců. (Z. Šmahel)
  • KOSTEL SV.JAKUBA VĚTŠÍHO, POLIČKA Restaurování pískovcové fasády kostela II.etapa. (Corinterior, Z. Šmahel)
  • KOSTEL sv. VAVŘINCE, VYSOKÉ MÝTO Restaurování oken č. 10,11, 14 a 15 s pískovcovým ostěním. (J.Skuhravý, Z. Šmahel)
  • KOSTEL sv. VAVŘINCE, VYSOKÉ MÝTO Restaurování dvou fiál a pilastrů nad zákristií jižní strany kostela sv. Vavřince. (Z. Šmahel)
  • MĚŠŤANSKÝ DŮM čp.189, VYSOKÉ MÝTO Restaurátorský záměr, Průzkum barevnosti vnitřních omítek-stratigrafie Boženy Němcové čp.189. V.M. (Z. Šmahel)
  • SECESNÍ FASÁDA čp.189, VYSOKÉ MÝTO Restaurování štukové fasády. Komenského 199, Vysoké Mýto
  • KOSTEL sv. VÁCLAVA, LAŽANY Restaurování kamenného portálu v kostele sv. Václava v Lažanech. (Z. Šmahel)
 • 2017
  • PRAŽSKÁ VĚŽ (malá), VYSOKÉ MÝTO Restaurování kamenných prvků a cihlové věže, Vysoké Mýto
  • KOSTEL SV. VAVŘINCE, VYSOKÉ MÝTO Restaurování okna s vitráží č.6. Křest Páně
   v Jordánu, č.7.Sv.Prokop, sv.Anežka, č.8.Palladium
  • STARÁ RADNICE, HAVLÍČKŮV BROD Restaurování kamenných a štukových prvků fasády Stará radnice, Havlíčkův Brod
  • ZÁMECKÁ ZAHRADA, HROCHŮV TÝNEC Restaurování kamenné balustrády
  • HOTEL VELIŠ, ŽĎÁR nad SÁZAVOU Restaurování plastik a reliéfů na fasádě
  • POMNÍK OPERNÍ PĚVKYNĚ MARIE MUSILOVÉ, CHRUDIM Restaurování mramorového figurálního pomníku
  • ZÁMECKÁ ATIKA, CHOCEŇ Restaurování pískovcové atiky
  • DŮM čp.6, RESSELOVO náměstí, CHRUDIM Restaurování nejstarších dochovaných omítek konzervace maleb
  • KD, HROCHŮV TÝNEC Restaurování historických omítek stropu hlavního sálu kulturního domu (rozety římsy, zubořez, vejcovec, perlovec)
   Návrh a obložení betonového schodiště pískovcovými deskami z božanovského pískovce
   Návrh a realizace kovových sloupů hlavního sálu KD
  • DĚKANSKÝ KOSTEL NANEBEVZETÍ PANNY MARIE, SKUTEČ Restaurování kamenných prvků interiéru kostela (klenební žebra , okenní šambrány, pilastry, portály)
  • PALÁC HYBSKÝCH, PARDUBICE Restaurování štukových putti na fasádě
  • Průzkum barevnosti fasády budovy Městského úřadu, Mírové náměstí čp.7 v Ústí nad Orlicí
  • Průzkum barevnosti fasády kostela svaté Voršily, Klicperovo náměstí, Chlumec nad Cidlinou
 • 2016
  • ATIKA KOSTELA NANEBEVZETÍ PANNY MARIE V CHRUDIMI. Restaurování vnějšího požárního kamenného zdiva hlavní lodi kostela Nanebevzetí panny Marie v Chrudimi.
   /Z. Šmahel/ osvědčení
  • CHRUDIMSKÁ BESEDA, ŠIROKÁ Č.P. 85, CHRUDIM. Oprava střešní konstrukce, střešního pláště a ozdobných prvků. I. Etapa /restaurování štukových prvků: komíny, vikýře, fronton, tympanon s reliéfem, vázy, korunní římsa. /M. Kulhánek, Z. Šmahel/ fotogalerie
   osvědčení
  • MĚSTSKÉ OPEVNĚNÍ, PARDUBICKÁ FORTNA A BAŠTA PRACHÁRNA, CHRUDIM. Odstranění graffiti z pískovcové opěrné zdi a fasády. /Z. Šmahel/
  • KOSTEL SV. MICHALA, CHRUDIM. Průzkum - odhalení zdiva pod náhrobky. Transfer náhrobků 32,33. /Z. Šmahel/
  • KOSTEL SV. JOSEFA CHRUDIM /MUBASO/- oprava historické opukové dlažby v hlavní lodi. Přeosazení, spárování. /Z. Šmahel/
  • SOCHA POUSTEVNÍKA, MUZEUM V JAROMĚŘI Asistence při transferu plastiky jejímž autorem je Řehoř Thény z chrudimského MUBASA do muzea v Jaroměři. /Z. Šmahel/
  • HROB AK. MAL. FR. MULLERA, NOVOMĚSTSKÝ HŘBITOV U SV. VÁCLAVA, CHRUDIM. Restaurování /Z. Šmahel/
  • RESTAURÁTORSKÝ PRŮZKUM A ZÁMĚR, ŠKOLNÍ NÁMĚSTÍ, CHRUDIM - stavební zajištění a restaurování pískovcové opěrné zdi a žulového schodiště. /Inreco, P. Rohlíček/
  • SANATORIUM, PŮVODNĚ BUDOVA ZEMĚDĚLSKÉHO ÚSTAVU Z R.1924, CHRUDIM. Rekonstrukce výmalby vstupní chodby 1.01, schodišťová haly 1.08 a 2.08. /L.Matějková, Z. Šmahel/
 • 2015
  • REKONSTRUKCE A DOSTAVBA REGIONÁLNÍHO MUZEA, KOLÍN. Restaurátorská oprava a obnova interiérové štukové výzdoby stěn a stropů historického objektu místnosti č. 1.01a, m.č. 2.02 - restaurátorská oprava a očištění kamenných portálů, sloupů, pískovcového ostění m. č. 1.05 a 1.02a. /P. Hampl, Z. Šmahel/
  • „OBNOVA DROBNÝCH SAKRÁLNÍCH STAVEB V OBCI BUKOVKA. Restaurování pískovcového, mariánského pomníku na návsi. Restaurování křížku v místní části Bukovka Habřina. /Z. Šmahel/
  • PRŮČELÍ KLÁŠTERNÍHO KOSTELA SV. RODINY, HAVLÍČKŮV BROD. Restaurování kamenných a štukových prvků./Z. Šmahel/
  • KB, HRADEC KRÁLOVÉ. Restaurování vybraných mramorových obkladů a dlažby. /Z. Šmahel/
  • BUDOVA ZÁKLADNÍ ŠKOLY, LÁZNĚ BOHDANEČ. Kresebné návrhy portrétních reliéfů J. A. Komenského, Fr. Palackého, J. Jungmanna a Fr. Riegera. /Z. Šmahel/
  • POMNÍK LOUTKÁŘE, CHRUDIM. Restaurování žulového soklu./Z. Šmahel/
  • NÁHROBEK VLADIMÍRA TOMŠE, SVATOVÁCLAVSKÝ HŘBITOV, CHRUDIM. Restaurování mramorových prvků a žulového reliéfu./Z. Šmahel/
  • HROB VOJÁKŮ RUDÉ ARMÁDY. NOVOMĚSTSKÝ HŘBITOV SV. VÁCLAVA, CHRUDIM. Restaurování žuly, terasa, zlaceného písma, rudé hvězdy./Z. Šmahel/
  • POMNÍK KALLIOPÉ, CHRUDIM. ČIŠTĚNÍ, ODSOLOVÁNÍ, TMELENÍ. /D. Bartoš, Z. Šmahel/
  • SOCHA SV. JERONÝMA SE LVEM, CHRUDIM – KUKS. Převoz sochy z muzea barokních soch v Chrudimi do do zahrady hospitalu Kuks. /Z. Šmahel/
  • FASÁDA STARÉ RADNICE, CHRUDIM Restaurátorský průzkum, stratigrafie z plošiny /Fr. Václavík - B. Šeda s.r.o., Z. Šmahel/
  • KOSTEL POVÝŠENÍ SV. KŘÍŽE. PODĚBRADY. Restaurování pískovcových oken č. 9, 14., 15. /vitraj J.Skuhravý, Z. Šmahel/
  • KOSTEL SV. VAVŘINCE. VYSOKÉ MÝTO. Restaurování okna s vitráží sv. Josefa /vitraj J.Skuhravý, Z. Šmahel /
  • MAZHAUS, ULICE ČSA 100/5, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Restaurování stropu vstupní haly. /L.Kryl, M.Pokorný, Z. Šmahel/
  • KOSTEL PANNY MARIE POMOCNICE - CHLUMEK U LUŽE. Restaurování vstupního pískovcového portálu a štukových prvků na průčelí kostela. /L.Kryl, M.Pokorný, Z. Šmahel/
  • KOSTELA SV. VÁCLAVA, LAŽANY U SKUTČE. Restaurátorský průzkum fasády /INRECO, P. Rohlíček, Z. Šmahel/
  • KOSTEL SV. VÁCLAVA, CHLOUMEK U HABŘINY. Průzkum kamenných a štukových prvků /J. Látal, Z. Šmahel/
 • 2014
  • ILUZIVNÍ BRÁNA 2., MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 55, CHRUDIM - restaurování barokní iluzivní brány v zahradě Wiesnerovy vily. /D.Rohlík, J.Vrbata, Z. Šmahel/
   osvědčení
  • ODKRYV, MÍSTNOST 187, G. CASANOVSKÉ KŘÍDLO ZÁMKU DUCHCOV - restaurátorské práce odkryv, zpevnění omítek, tmelení. /Z. Šmahel, L. Kryl, RE s.r.o./
  • KOSTEL SV. VAVŘINCE, VYSOKÉ MÝTO - restaurování pískovcových oken sv.Jana Nepomuckého, sv.Vojtěcha a sv. Matouše. /J. Skuhravý - restaurování vitrají, restaurování kamene Z. Šmahel/
  • KOSTEL SV. ANNY, PUSTÁ KAMENICE - restaurování barokního pískovcového erbu z r. 1680 a portálu kostela. /Z. Šmahel/
  • Domov pro seniory, Kolín (nad zastávkou) - restaurování a kopie erbu z r. 1881. /Z. Šmahel/
  • MASHAUS čp. 18, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ - restaurování renesančních štukových kleneb. /Z. Šmahel, L.Kryl/
  • ZÁMEK MEDLEŠICE u Chrudimi –průzkum omítek, stratigrafie. /Z. Šmahel/
  • DIVADLO KARLA PIPPICHA, CHRUDIM - průzkum konstrukce vstupního žulového schodiště. /Z. Šmahel/
  • SLADKOVSKÉHO 29, CHRUDIM - Restaurování pískovcového soklu, portal + schodiště. /Z. Šmahel/
  • KOŽELUŽSKÁ 129, CHRUDIM - restaurování kamenného soklu a pískovcových ostění. /Z. Šmahel/
  • POMNÍK JANA HUSA, HLINSKO - restaurování kamene. /Z. Šmahel/
  • Kamenný kříž, vojenský hřbitov obětí I. světové války u KOSTELA POVÝŠENÍ SVATÉHO KŘÍŽE, CHRUDIM - restaurování kříže. /Z. Šmahel/
 • 2013
  • ILUZIVNÍ BRÁNA 1., MASARYKOVO NÁMĚSTÍ 55, CHRUDIM – restaurování barokní iluzivní brány v zahradě Wiesnerovy vily. /D.Rohlík, J.Vrbata, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • KOSTEL SV. J.KŘTITELE, JALUBÍ - restaurování štukových andělů na hlavním oltáři. /J.Látal, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, OSTRÝ KÁMEN - restaurování a konzervace kamenných prvků. /Z. Šmahel/
  • ZELENÁ BRÁNA, PARDUBICE - Zajištění havarijního stavu kamenné fasády, erbů, kopie dvou nejpoškozenějších erbů. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • PRŮZKUM FASÁDY ČP. 28 SVATÉ ANEŽKY ČESKÉ, PARUBICE – čištění, tmelení štukových prvků. /Z. Šmahel/
  • RELIÉF LABUTĚ, MĚSTSKÉ KULTURNÍ STŘEDISKO, ŘÍČANY U PRAHY - kopie a transfer reliéfu. /Z. Šmahel/
  • DŮM ČP. 18, OLOMOUCKÁ, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – čištění štukové výzdoby /L.Kryl, M.Pokorný, Z. Šmahel/
  • RENESANČNÍ BOŽÍ MUKA Z R. 1601 MÍROV - restaurování a konzervace kamenných prvků. /D.Rohlík, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • Jalubí
 • 2012
  • VILA BOHUSLAVA ŠMÍDA, POLIČKA - restaurování vnějších vápenných omítek a režného zdiva.
  • SLATIŇANY - Restaurování pískovcové vodárny knížete Ferdinanda Auersperga.
  • KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO, NOVÉ HRADY - restaurátorský průzkum. /Fr. Václavík/
  • KOSTEL SV. JAKUBA VĚTŠÍHO, NOVÉ HRADY - restaurování pískovcových prvků.
  • BOŘICE U HROCHOVA TÝNCE - restaurování kamenného pomníku v Bořicích a v osadě Podbor, oprava korpusu Krista a dřevěného kříže.
  • ZAHRADA BENEDIKTINSKÉHO KLÁŠTERA, BROUMOV - restaurátorský a standardní nedestruktivní stavebně historický průzkum /J.Látal, M.Buroň a kol./
  • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V. ETAPA, HEŘMANŮV MĚSTEC - záchranné konservační a restaurátorské práce na vybraných náhrobcích.
  • ZÁMECKÁ KAPLE, CHOCEŇ - restaurátorský průzkum, pískovcová atika na objektu.
   /Inreco s.r.o./
  • ZÁMECKÁ KAPLE, CHRAST U CHRUDIMI - zajištění omítek (injektáž). /D.Rohlík/
  • MÁRNICE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA, CHRUDIM - obnova - restaurování pískovcových desek štítu a přilehlých zdí.
  • GYMNÁZIA Č. P. 113, NÁMĚSTÍ J. J. MARKŮ, LANŠKROUN - obnova a restaurování předsazené balkónové konstrukce budovy.
  • PIARISTICKÝ KOSTEL, LITOMYŠL - restaurování a konzervace hlavní oltář. /J.Látal/
 • 2011
  • DŮM “U Špuláků“ čp. 34, VELKÉ NÁMĚSTÍ, HRADEC KRÁLOVÉ - restaurování barokního štukového stropu a hlavic (MgA. Jiří Suchan, Z. Šmahel).
  • SALMOVSKÝ PALÁC, HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ, PRAHA – restaurování balkónu s reliéfem (R. Burget, Z. Šmahel).
  • HLAVNÍ OLTÁŘ, PIARISTICKÝ KOSTEL, LITOMYŠL – injektáž, čištění umělých mramorů (J. Látal, Z. Šmahel).
   fotogalerie
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, křižovatka na Tři bubny, CHRUDIM – restaurování kamenného kříže (Z. Šmahel).
  • DĚKANSKÝ KOSTEL, CHRUDIM – čištění graffiti (Z. Šmahel).
  • BOŽÍ MUKA, křižovatka Vlčnovské a Václavské CHRUDIM – restaurování (Z. Šmahel).
   fotogalerie
  • POMNÍK PŘÍSAHY, URNOVÝ HÁJ, CHRUDIM – revitalizace (Z. Šmahel).
  • ŠIROKÁ čp. 3, CHRUDIM – restaurování historické fasády (Z. Šmahel).
  • NOVORENESANČNÍ VILA, Čs. armády, CHRUDIM – restaurování kamenných prvků fasády novorenesanční vily (Z. Šmahel).
  • ERB, RADNICE, ČÁSLAV – restaurátorský průzkum štukového erbu (Z. Šmahel).
  • RELIÉF, KB, HRADEC KRÁLOVÉ – restaurování pískovcového reliéfu /dílo Josefa Škody/ (J. Vrbata, Z. Šmahel).
   fotogalerie
  • PERNŠTÝNSKÉ NÁMĚSTÍ, PARDUBICE - restaurování soklové části Mariánského sloupu (J. Vrbata, Z. Šmahel).
 • 2010
  • SV.JAN NEPOMUCKÝ NA SLOUPU, LUŽE, NÁM. PLK. KOUKALA – znovuosazení - restaurování (BcA.J.Ďoubal, ak.mal.J.Látal, D.Pechová, Z. Šmahel).
  • EVANGELICKÝ CHRÁM, DVAKAČOVICE – restaurování kamenných prvků a sgrafit kostela v Dvakačovicích(J.Látal, D.Pechová, Z. Šmahel).
  • SALLMOVSKÝ PALÁC, PRAHA 1, HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ čp. 186/IV - restaurování kamenných prvků na fasádě budovy (SEKORES R.Burget, Z. Šmahel).
  • TROJKŘÍDLÁ BUDOVA ČP.50, BENÁTKY NAD JIZEROU - restaurování barokních kamenných ostění v zámeckém areálu ( Z. Šmahel).
 • 2009
  • SLOUP PROMĚNĚNÍ PÁNĚ, CHRUDIM, RESSELOVO NÁMĚSTÍ - průzkum barevnosti, čištění, tmelení, modelování ruky sv. Kateřiny (ak.soch.J.Kerel, D.Pechová, Z. Šmahel)
   fotogalerie
  • SV.JAN NEPOMUCKÝ NA SLOUPU, LUŽE, NÁM. PLK. KOUKALA - restaurátorský průzkum, I.etapa: demontáž sloupu, čištění, tmelení, vytvoření stabilního základu pod sloupem. (BcA.J.Ďoubal, ak.mal.J.Látal, D.Pechová, Z. Šmahel)
   fotogalerie
  • POMNÍK OBĚTEM ZE SVĚTOVÝCH VÁLEK, RONOV NAD DOUBRAVOU, CHITTUSIHO NÁM. - restaurování pomníku, přeosazení schodiště, výroba a osazení chybějících pilířků. (Z. Šmahel)
  • POMNÍK OBĚTEM ZE SVĚTOVÝCH VÁLEK, KOČÍ - restaurování terasového pomníku a žulových nápisových desek. (Z. Šmahel)
   fotogalerie
  • BOŽÍ MUKA, VALTICE - restaurování sgrafitové kapličky od R. Gajdoše. (D.Pechová, Z. Šmahel)
   fotogalerie
  • TUMBA, HEŘMANŮV MĚSTEC - restaurování kamenné tumby na židovském hřbitově. (Z. Šmahel)
   fotogalerie
  • ALIANČNÍ ERB, LOZICE - barevná rekonstrukce aliančního barokního erbu nad branou do hospodářského dvora; na základě heraldického průzkumu (P.Tybitancl, Mgr.Art. Dušan Rohlík, D.Pechová, Z. Šmahel)
   fotogalerie
  • VOSÁHLOVA VILA, DAŠICE - restaurátorský průzkum interiéru a sochařské výzdoby Vosáhlovy vily (Z. Šmahel).
   fotogalerie
  • KOSTEL SV.MICHALA, CHRAST - restaurátorský průzkum pilastrů a kamenných sarkofágů. (D.Pechová, Z. Šmahel)
  • AREÁL BÝVALÉHO ZEMĚDĚLSKÉHO ÚSTAVU, CHRUDIM - restaurování kamenné podezdívky obytného dvojdomku. (Z. Šmahel)
   fotogalerie
 • 2008
  • POMNÍK T.G.MASARYKA,CHRUDIM - demontáž pomníku a převezení do provizorního městského lapidária, restaurování busty a převezení do chrudimského muzea. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • SOCHA sv.VÁCLAVA u KATEŘINSKÉHO MOSTU, CHRUDIM - oprava poškozeného kopí, konzervace zkorodovaných partií plastiky. /J.Brabec,Z. Šmahel/
  • KAMENNÉ ZÁBRADLÍ, MUZEUM, CHRUDIM - restaurování po havárii. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • KAMENNÁ BALUSTRÁDA, MICHALSKÝ PARK CHRUDIM - oprava po havárii. /Z. Šmahel/
  • PORTÁL S CIMBUŘÍM, HONBICE - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • PÍSKOVCOVÁ PODEZDÍVKA-VESNA, CHRUDIM - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV , HEŘMANŮV MĚSTEC – III.etapa záchranných restaurátorsko- konzervátorských prací na kamenných náhrobcích. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • KAMENNÉ OSTĚNÍ, bývalá fara DAŠICE - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • ŠTUKY V KAPLÍCH za KOSTELEM sv.P.MARIE SEDMIBOLESTNÉ, PARDUBICE - restaurování a konzervace. /D.Rohlík, Z. Šmahel/
  • KAMENNÉ SCHODIŠTĚ č.p. , CHRUDIM - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • KAMENNÝ MOST, ŽĎÁR nad SÁZAVOU - tmelení žulového mostu akepox5010 +žulová drť. /P.Justa, M.Tamchyna/
  • PROJEKT „MALÉ PAMÁTKY MIKROREGIONU BOHDANEČSKO“

  • POMNÍK PADLÝM, ŽIVANICE - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK P.MARIE, UKŘIŽOVÁNÍ, ŽIVANICE-DĚDEK - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK UKŘIŽOVÁNÍ, VOLEČ - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • POMNÍK sv.JANA NEPOMUCKÉHO, ROHOVLÁDOVÁ BĚLÁ - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • KERAMICKÝ RELIÉF A.ŠVEHLY - pomník padlým, ROHOVLÁDOVÁ BĚLÁ - vytvoření nového reliéfu podle fotografie. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
 • 2007
  • POMNÍK SV.J.NEPOMUCKÉHO, CHRUDIM - restaurování a konzervace. /J.Brabec, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • DOMOVNÍ ZNAK „PELIKÁN“, CHRUDIM - restaurování a konzervace./J.Brabec,Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK J.RESSELA, CHRUDIM - restaurování a konzervace žulového soklu. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, HEŘMANŮV MĚSTEC - restaurování a konzervace břidlicových, opukových a pískovcových náhrobků. /Z. Šmahel, J.Brabec/
   fotogalerie
  • KOSTEL SV.MARTINA, R.n. DOUBRAVOU – restaurátorský průzkum, II.etapa opravy historických omítek. /K.Bayer, Z. Šmahel/
  • KOSTEL SV.ANNY, STARÉ BUKY - průzkum iluzivního kružbového okna na východním štítu presbytáře. /J.Slavík NPU Pardubice, K.Bayer, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • TŘI GRÁCIE, VALTICKO-LEDNICKÝ AREÁL – vytvoření probarveného, kletovaného podkladu pro malované mramory. /D.Zeman, D.Zillich, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • PROJEKT „MALÉ PAMÁTKY MIKROREGIONU BOHDANEČSKO“

  • MARIÁNSKÝ POMNÍK, BUKOVKA – restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK M.M.KUČEROVÉ, L.BOHDANEČ – restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK SEDMIBOLESTNÉ P.MARIE, R.BĚLÁ - restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, CHÝŠŤ – restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
  • POMNÍK PADLÝM, CHÝŠŤ – restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
  • BOŽÍ MUKA, VLČÍ HABŘINA – restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, ŽIVANICE – restaurování a konzervace /Z. Šmahel/
 • 2006
  • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, HEŘMANŮV MĚSTEC – restaurování a konzervace kamenných náhrobků /pískovec, vápenec, břidlice/. /J.Brabec,Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • NOVOMĚSTSKÁ KAŠNA, CHRUDIM – restaurování a konzervace /J.Brabec,Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK P.MARIE NA NÁVRŠÍ J.VRCHLICKÉHO, SLATIŇANY - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • VSTUPNÍ PORTÁL NEMOCNICE MILOSRDNÝCH BRATŘÍ, LETOVICE - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • ŽIDOVSKÝ HŘBITOV, GOLČŮV JENÍKOV - zaměření, fotodokumentace. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • PROJEKT „MALÉ PAMÁTKY MIKROREGIONU BOHDANEČSKO“

  • KAMENNÝ KŘÍŽ, NOVINSKO – restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, ŽIVANICE – restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, ROHOVLÁDOVÁ BĚLÁ - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
  • POMNÍK PADLÝM, ŽÁRAVICE - restaurování a konzervace. /Z. Šmahel/
 • 2005
  • CHRÁM sv.BARBORY, KUTNÁ HORA – restaurování kamenného opěráku s maskaróny a chrličem opičáka OP11. /Gema a.s., J.Ďoubal, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • SÁDROVÉ BUSTY HABSBURKŮ, MUZEUM KOLÍN – patinování. /J.Látal, Z. Šmahel/
  • BAROKNÍ ERB, LOZICE okr.CHRUDIM – restaurování a konzervace kamenného dvojerbu. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • PROJEKT „MALÉ PAMÁTKY MIKROREGIONU BOHDANEČSKO“

  • SOCHA sv.J.NEPOMUCKÉHO, LÁZNĚ BOHDANEČ – transfer, restaurování, kopie hlavy a rukou. /nezapsaná památka/. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK J.J.LANGRA, LÁZNĚ BOHDANEČ – havarijní stav, restaurování. /Z. Šmahel/
  • SOCHA ANDĚLA STRÁŽNÉHO, ROHOVLÁDOVÁ BĚLÁ – rekonstrukce spojených rukou, restaurování. /nezapsaná památka/. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK PADLÝCH, KŘIČEŇ – restaurování. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK sv. J.NEPOMUCKÉHO, KŘIČEŇ – restaurování. /nezapsaná památka/. /Z. Šmahel/
  • BOŽÍ MUKA, VOLEČ – restaurování. /Z. Šmahel/
  • KAMENNÝ KŘÍŽ, ŽÁRAVICE – restaurování ./Z. Šmahel/
  • POMNÍK PADLÝCH, PŘELOVICE – restaurování. /Z. Šmahel/
  • PROJEKT „MALÉ PAMÁTKY MIKROREGIONU CHRUDIM“

  • SOCHA sv. FRANTIŠKA - (ANTONÍNA PADUÁNSKÉHO), MEDLEŠICE u CHRUDIMI – restaurování a konzervace zřícené sochy včetně podstavce. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • SOCHA sv.VÁCLAVA, CHRUDIM - rekonstrukce ulámaných prstů a ruky včetně osazení kopí. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • SOCHA MATER DOLOROSY, MICHALSKÝ PARK, CHRUDIM – transfer, restaurování. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • SOCHA BŘETISLAVA I. ,CHRUDIM – rekonstrukce ulámaných prstů. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • SOCHA KARLA IV., CHRUDIM - rekonstrukce ulámaných prstů. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • SOCHA sv.VOJTĚCHA, CHRUDIM - rekonstrukce ulámaných prstů a ruky včetně osazení berly. /J.Brabec, Z. Šmahel/
  • KOSTEL sv.MARKÉTY, PODLAŽICE u CHRUDIMI – barevné pojednání kamenného portálu a čtyř kamenných okenních šambrán. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • POMNÍK J.DÍTĚTE, PŘELOUČ – restaurování a konzervace. /J.Brabec,Z. Šmahel/
 • 2004
  • ERB MĚSTA HOLICE – transfer městského kamenného erbu a osazení na nové místo v nové vstupní hale MÚ. Čištění, tmelení. /Z. Šmahel/
  • PAŘÍŽSKÁ ul.,PRAHA – kopie kamenné mozaiky- sekání a skládání kamínků. /Sekores s.r.o.,R.Burget, Z. Šmahel/
  • BAŠTA – PRACHÁRNA, CHRUDIM – konzervace vápenných omítek, injektáž, doplnění poškozených míst. / Z. Šmahel/
  • HRAD, RYCHMBURK – restaurování kamenných parapetů před vstupní branou s důrazem na co nejmenší propustnost vody do zdí. /Z. Šmahel/
  • DŮM U BERÁNKA, PARDUBICE – restaurování renesančních omítek v prostorách budoucí knihovny na Pernštýnském nám. /D.Rohlík, Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • DOMINIKÁNSKÝ KLÁŠTER, BROUMOV - průzkum polychromovaného portálu na druhém nádvoří. /J.Látal, D.Rohlík, Z. Šmahel/
  • CHRÁM sv.BARBORY, KUTNÁ HORA – čištění krust na opěrném systému chrámu, předzpevnění, injektáž, lepení,tmelení. /Gema a.s.,J.Ďoubal, Z. Šmahel/
  • KOSTEL sv.MARKÉTY, PODLAŽICE u CHRUDIMI – průzkum barevnosti fasády průčelí kostela. /Z. Šmahel/
  • OBJEKT NÁDRAŽÍ, UHERSKÉ HRADIŠTĚ – restaurování sgrafitové výzdoby a terasa. /L.Kryl, D.Christiánová, Z. Šmahel/
  • DŮM č.p. 27 na Masarykově nábřeží, PRAHA – zajištění štukové podokenní výzdoby na fasádě domu č.p.27, lepení, tmelení. /Z. Šmahel/
 • 2003
  • KLÁŠTER sv. ANNY, PRAHA – čištění, odsolování opukových sloupů, sdružených oken a konzol, injektáž v prostorách (rajského dvora) zasažených „stoletou“ povodní. /P.Justa, J.Kačer/
  • KOSTEL sv. MIKULÁŠE, SVOJANOV – restaurování a konzervace vstupního portálu a třech křížů na štítech stavby. /Z. Šmahel/
  • KLEŠICE, okr.CHRUDIM – restaurování a konzervace božích muk,zvoničky a kapličky. /Z. Šmahel/
  • NÁKLE, okr.CHRUDIM – oprava zvoničky. /Z. Šmahel/
  • RYCHMBURK okr. CHRUDIM – restaurování kamenného erbu,arkáda říms na nádvoří hradu. /Ambiente s.r.o., Z. Šmahel/
  • MALÁ BÍDA, CHRUDIM – restaurování kamenného štítu s postraními obelisky a podobiznou Merkura. /Ambiente s.r.o., Z. Šmahel/
  • KOSTEL sv. MARKÉTY, PODLAŽICE u CHRUDIMI - průzkum barevnosti fasády hl.lodi kostela. /Z. Šmahel/
  • SLUNEČNÍ DŮM,SLATIŇANY – restaurování třech kamenných ostění. /Z. Šmahel/
  • ZÁMECKÝ PIVOVAR, LITOMYŠL – restaurování a konzervace kamenné brány v průjezdu. Čištění kamenných prvků soklů a pilastrů. /J.Ďoubal, Z. Šmahel/
 • 2002
  • KOSTEL sv. MIKULÁŠE, SVOJANOV – restaurování a konzervace kamenných konsekračních křížků a portálku v zákristii. /J.Látal, Z. Šmahel/
  • NOVORENESANČNÍ RADNICE, PARDUBICE – restaurování a konzervace sgrafitové výzdoby na objektu radnice na Pernštýnském náměstí. /M.Pokorný, V.Adamec, Z. Šmahel/
  • ZÁMEK, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – transfer,restaurování a konzervace štukového žebroví v prostorách renesančního zámku. /M.Pokorný, L.Kryl, Z. Šmahel/
  • MAZHAUS, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – restaurování a konzervace kamenného portálu a trojdílného okenní šambrány v ulici Bránská 6. /Z. Šmahel/
  • KOSTEL sv. BARTOLOMĚJE, HEŘMANŮV MĚSTEC – tmelení kamenných štukových hlavic a okenních šambrán na barokním kostele. / Ambiente s.r.o., V.Jirásek/
  • KOSTEL sv. PETRA a PAVLA, ČÁSLAV – restaurování a konzervace pěti kamenných okenních kružeb a rámů na gotickém kostele. /Z. Šmahel/
  • Sv.JAN NEPOMUCKÝ, DŘENICE, okr. CHRUDIM – restaurování a konzervace kamenného pomníku z r.1830 . /Z. Šmahel/
  • KOŽELUŽSKÁ 106, CHRUDIM – rozšíření stavebně historického průzkumu, restaurování a konzervace štukového klasicistního tympanonu, kamenných okenních šambrán a konzolí. /Z. Šmahel/
   fotogalerie
  • KLÁŠTER sv. ANNY, PRAHA – čištění, odsolování opukových sloupů, sdružených oken a konzol v prostorách zasažených „stoletou“ povodní. /P.Justa, J.Kačer/
 • 2001
  • VALDŠTEJNSKÝ PALÁC,SÁL ARGONAUTŮ, PRAHA – restaurování renesančních omítek. /Gema s.r.o. p.Živný/
  • VALDŠTEJNSKÁ ZAHRADA, PRAHA – čištění krápníkové stěny. /Gema s.r.o./
  • Dům č.p. 29, SLADKOVSKÉHO, CHRUDIM – restaurování a konzervace kamenných prvků včetně kamenných váz. /Z. Šmahel/
  • RYCHMBURK,PŘEDHRADÍ – restaurování kamenných portálů a ostění. /Z. Šmahel/
  • CHRÁM sv. PETRA a PAVLA, PETROV, BRNO – restaurování cimbuří a kružeb na severní věži. /Gema.r.o., J.Brabec/
  • STALLBURSKÝ PALÁC, Panská 6, PRAHA – restaurování a konzervace kamenných pilířů, nárožních sloupků schodiště, včetně ozdobných konzol z míšenského pískovce. /Sekores.r.o., Z. Šmahel/
  • ZÁMEK, NASAVRKY – rekonstrukce psaníčkových sgrafit, rest. pískovcových ostění. /L.Kryl, M.Pokorný/
  • KALVÁRIE, VINARY okr.CHRUDIM – injektáž, tmelení. /L.Kryl, M.Pokorný/
  • NEPTUNOVA KAŠNA, OLOMOUC – tmelení. /Gema s.r.o.,J.Brabec/
  • Sv.FLORIÁN,JEVÍČKO – tmelení. /L.Kryl, M.Pokorný/
  • DMITRSKÝ ZÁMEČEK, BRNO – tmelení balustrády terasového komplexu. /Sekores s.r.o./
  • LUKOPRENOVÁ FORMA, HEŘMANŮV MĚSTEC – vytvoření formy a patnácti sádrových stínidel pro chrudimskou kavárnu. /Ambiente s.r.o.,Z. Šmahel/
 • 2000
  • KONGRESOVÉ CENTRUM, PRAHA – tmelení travertinových obkladů Akemi tmelem. /Sekores s.r.o./
  • NOVÁ RADNICE, BRNO – restaurování a konzervace kamenných sloupů, křížové klenby jižním křídle radnice. /Sekores s.r.o.,R.Burget, Z. Šmahel/
  • CHRÁM sv.VÍTA, PRAHA – tmelení umělým kamenem na jižní věži katedrály. /Gema s.r.o., J.Brabec/
  • ZÁMEK, NASAVRKY – rekonstrukce psaníčkových sgrafit, restaurování dvou sdružených oken. /L.Kryl, M.Pokorný/
  • ZÁMEK, JAROMĚŘICE nad ROKYTNOU – restaurování a konzervace štukových medailonů nad okny do nádvoří. /L.Kryl, M.Pokorný/
  • KAPLIČKA v DOLNÍ VLTAVICI okr.ČESKÝ KRUMLOV - restaurování barokního interiéru. /P.Hampl,Z. Šmahel/
  • TVRZ, LIPKA u HORNÍHO BRADLA – restaurování vstupního portálu a šesti kamenných ostění. /Z. Šmahel/
  • STAROMĚSTSKÁ MOSTECKÁ VĚŽ, PRAHA – čištění a konzervace, injektáž, zpevnění a tmelení ornamentů a plastik. /Gema s.r.o.,J.Novotný, P.Justa/
  • POMNÍK ŘÁDU ŠEDÝCH SESTER, SLAVÍN, PRAHA – tmelení. /Gema.r.o., P.Justa/
  • GROTA, VALDŠTEJNSKÝ PALÁC, PRAHA – restaurování valounkové mozaiky. /Gema s.r.o.,Z. Šmahel/
  • KOSTEL sv. MIKULÁŠE, ČEČOVICE u DOMAŽLIC – odkrývání vápenných vrstev přemaleb na kamenné výzdobě nad kůrem. /Gema s.r.o., J.Novotný, Z. Šmahel/
  • KAPLIČKA v DOLNÍ VLTAVICI (Lipno, Černá v Pošumaví) okr. ČESKÝ KRUMLOV - restaurování barokního interiéru. /P.Hampl, Z. Šmahel/
   fotogalerie
 • 1999
  • JEZUITSKÁ KOLEJ, KUTNÁ HORA – odkrytí dvou kamenných ostění, restaurování. /Z. Šmahel/
  • DŮM U ČERNÉ MATKY BOŽÍ, PRAHA – doplnění poškozených hran terasového portálu. /Z. Šmahel/
  • DIVADLO, KARLOVY VARY – čištění klasicistní štukové výzdoby. /GEMA s.r.o./
  • ZÁMEK, NASAVRKY – proškrabování psaníčkových sgrafit do vlhké omítky, rekonstrukce. /L.Kryl /
  • DŮM č.p.76,CHRUDIM – restaurování renesančního pískovcového portálu ve druhém patře. /Z. Šmahel/
  • KOSTEL, CHRAST Chrudimi – restaurování kamenných volut hlavic a kamenných říms tympanonu na obou věžích. /L.Kryl /
  • SYNAGOGA, LUŽE – odstraňování vápenných nátěrů, tmelení štukového žebroví. /L.Kryl /
  • Sv.FLORIÁN, LUŽE – barevná retuš tmelů na barok. plastice. /L.Kryl /
  • KOSTEL VŠECH SVATÝCH, PRAŽSKÝ HRAD – restaurování gotického opěrného systému a historické omítky. /Gema s.r.o., J.Novotný /
  • KINSKÝPALÁC, PRAHA – doplňování kamenné mozaiky na schodišti staroměstského paláce. /Sekores s.r.o., R.Burget/
  • KONGRESOVÉ CENTRUM, PRAHA – tmelení travertinových obkladů. /Sekores s.r.o./
 • 1998
  • VOŠRKT Litomyšl – absolventská práce na téma Štukatérské techniky (I.historie, II. jednotlivé oblasti, III. Praktická ukázka jednotlivých technik na modelových panelech podrobným popisem pracovního postupu).Konzultanti/Mgr.J.Kaše, Ak.soch. A.Bartůněk, Ak.Soch. M.Blažek, Ak.mal. J.Látal, ing. K.Bayer,Ak.soch. J.Turský,Ak.soch. J.Fučík/
  • ZÁMECKÝ PIVOVAR, LITOMYŠL – restaurování a konzervace barokní vázy. /absolventská práce na IRKT v Litomyšli/
  • ZÁMEK KROMĚŘÍŽ – tmelení balustrády na točitém schodišti do zahrady. /L.Werkman/
  • Sv.VOJTĚCH, DĚČÍN –lepení odlomených partií, tmelení plastiky stojící na skále nad řekou s „prostřeleným srdcem“ – (šlo kdysi o snadný terč z paluby kolem projíždějící lodě). /J.Hamáček/
  • MOROVÝ SLOUP, BENEŠOV nad PLOUČNICÍ – čištění, tmelení balustrády. /J.Hamáček/
  • KOSTEL sv.J.NEPOMUCKÉHO,KUTNÁ HORA – restaurování a konzervace pěti oltářních menz, 4 sloupů, souboru pilastrů a polosloupů z umělého mramoru./J.Turský, Z. Šmahel/
 • 1997
  • HOSPITAL, KUKS – restaurování a konzervace pískovcové římsy, šambrán a soklu na severovýchodním křídle hospitalu. /PARLÉŘ s.r.o./
  • HODINOVÁ VĚŽ, PŘELOUČ – restaurování a konzervace kamenné hodinové věže na novorenesanční budově školy na náměstí v Přelouči. /PARLÉŘ s.r.o./
  • GOTTLOVA HROBKA, ZÁMRSK – restaurování a konzervace sádrového reliéfu z tympanonu včetně růžicových ornamentů r.1846. /PARLÉŘ s.r.o./
  • KOSTEL sv.J.NEPOMUCKÉHO, KUTNÁ HORA – restaurování a konzervace barokních štukových ornamentů v klenbě hlavní lodi nad kůrem. /VOŠRKT Litomyšl, absolventská práce J.Turský/
 • 1996
  • SMETANŮV DŮM, LITOMYŠL – vytvoření kopií secesních ornamentů, restaurování. /VOŠRKT Litomyšl M.Blažek/
  • KOSTEL sv.JOSEFA, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – čištění, aplikace čistících zábalů, odsolování na plastikách sv.Josefa, andělů a Krista. /VOŠRKT Litomyšl,M.Blažek/
  • JEZUITSKÁ KOLEJ, HRADEC KRÁLOVÉ - restaurování a konzervace štukové výzdoby v místnosti 120. /J.Čoban/
  • KOSTEL sv.BARTOLOMĚJE, PARDUBICE – čištění gotických žeber a kružeb, tmelení. /A.Bartůněk,J.Středa/
  • HOSPITAL, KUKS – restaurování a konzervace pískovcové římsy, šambrán a soklu na severovýchodním křídle hospitalu. /PARLÉŘ s.r.o./
 • 1995
  • ZÁMEK V LETOHRADĚ - snímání erbu, kopie v sádře pro rekonstrukci sekáním pískovce. /VOŠRKT Litomyšl, A.Bartůněk/
  • STARÝ ZÁMEK, BÁNSKÁ ŠTIAVNICA – reštaurovanie andezitových ochodzí na nádvoří zámku. /WILLARD s.r.o. Bratislava/
  • LORETÁNSKÁ KAPLE, MORAVSKÁ TŘEBOVÁ – restaurování a konzervace štukových hlavic. /VOŠRKT Litomyšl,a.Bartůněk,L.Kryl/
  • MUZEUM ANTICKÝCH KULTUR, LITOMYŠL – lepení zlomků sádrových kopií antických soch. /VOŠRKT Litomyšl, A.Bartůněk,L.Kryl/
 • 1994
  • PETRÁŠŮV PALÁC, OLOMOUC - čištění, tmelení, konzervace štukových plastik ve výklencích schodiště. /VOŠRKT Litomyšl. A.Bartůněk, L.Kryl/
  • KAPLE sv.SARKANDRA, OLOMOUC - rekonstrukce chybějícího písma, zlacení, injektáž a tmelení štukových plastik. /VOŠRKT Litomyšl. A.Bartůněk, L.Kryl/
  • KLÁŠTERNÍ KOSTEL NALEZENÍ sv.KŘÍŽE, LITOMYŠL - čištění krust, aplikace čistících zábalů na plastikách nad vstupním portálem, čištění párou, tmelení soklu. /VOŠRKT Litomyšl. A.Bartůněk, L.Kryl/