Školní práce

Kresby

1993-2011
1979-1981

Plastiky

1989 -2003